دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 133217
تعداد نوشته ها : 351
تعداد نظرات : 122
Rss
طراح قالب

نخستين همايش كشوري "امنيت اطلاعات در سيستم مديريت شهري" روز چهارشنبه درمحل هتل آسمان اصفهان گشايش يافت.

دراين همايش كه به‌مدت دو روز دراصفهان برپاست، اساتيد و كارشناسان‌امنيت شبكه‌هاي اطلاعاتي با برگزاري سخنراني علمي و كارگاه آموزشي تجربيات خود را به شركت‌كنندگان در همايش ارائه مي‌كنند.

رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان در مراسم گشايش اين همايش، دسترسي سريع به آمار و اطلاعات جديد را مهمترين اصل در مديريت و برنامه ريزي شهري دانست.

" عباس حاج رسوليها" افزود: در سالهاي اخير پيشرفتهايي درزمينه استفاده از روشهاي اطلاعاتي در مديريت شهري در جهان به وقوع پيوسته اما كشورما در اين زمينه در مراحل اول كار قرار دارد.

وي اضافه كرد: نبود مديريت واحد شهري، بيگانگي دستگاههاي مختلف اجرايي با فعاليت‌هاي يكديگر و نبود نظام جامع اطلاعات، اجراي طرح‌هاي تفضيلي و جامع را با مشكل مواجه كرده است.

حاج رسوليها، فقدان نرم افزاري جامع براي ساماندهي اطلاعات شهري و تامين امنيت براي شبكه اطلاعاتي را مانع تحقق دولت الكترونيك دانست.

مديرعامل سازمان آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان، گفت:
حدود ‪ ۵۰‬درصد خدمات شهري از طريق شهرداري‌ها ارائه مي‌شود و تجهيز اين بخش به فناوري‌هاي جديد، ارائه خدمات به شهروندان را تسهيل مي‌كند.

"همايون يزدان پناه"افزود: مراجعات مكرر شهروندان به‌مراكزخدماتي ازجمله شهرداري‌ها وقت زيادي را ازآنان هدرمي‌دهد، باتوسعه خدمات الكترونيك در اين مراكز در وقت مردم صرفه جويي مي‌شود.

وي، آموزش شهروندان، سهولت كار با ابزار و شبكه‌هاي الكترونيكي و تامين امنيت اين شبكه‌ها را از مهمترين ملزومات نهادينه شدن استفاده از فناوري جديد در بخش خدمات شهري عنوان كرد.

مهندس يزدان پناه تصريح كرد: نتايج بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه تنها ‪ ۴۰‬درصد سازمانها متوجه خطرات امنيتي كه سيستم‌هاي اطلاعاتي آنان را تهديد مي‌كند، هستند.

وي گفت: كمتر از ‪۵۰‬درصد سازمانها، برنامه‌هاي آموزشي آگاهي‌دهنده امنيتي اطلاعات را ساختار خود پياده كرده‌اند كه با توجه به اهميت اين مقوله براي نهادينه شدن نبايد برنامه ريزي صورت گيرد.

همايش دو روزه "امنيت اطلاعات در سيستم‌هاي مديريت شهري" امروز وفردا در اصفهان ادامه دارد.

دراولين روزاين همايش دكتر"مهدي برنجكوب" پيرامون موضوع "امنيت اطلاعات رمز تداوم حركت" سخنراني مي‌كند.

دردومين روز اين همايش دكتر"بهروز ترك لاداني" مقاله خود با را با موضوع مهندسي امنيت در سيستم‌هاي اطلاعاتي" ارائه مي‌كند.

همچنين كارگاه آموزشي باعنوان "مديريت خطر و راهكار شناسايي دارايي ها" توسط مهندس "فرهاد فروغي" برپا مي‌شود.


دسته ها :
چهارشنبه چهارم 5 1385
X